HFT20X60S | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFT

HFT20X60S là dòng xi lanh kẹp HFT với hành trình 40 đến 100 cùng với những mã chi tiết như: HFT20x40S, HFT20x60S, HFT20x80S, HFT20x100S.