HFTP32 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTP

HFTP32 là xi lanh kẹp dòng HFTP thương hiệu Airtac từ Đài Loan với Boresize từ 6 đến 32 cùng với những mã chi tiết như: HFTP6, HFTP10, HFTP16, HFTP20, HFTP25, HFTP32.