HFY20 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFY

HFY20 là xi lanh kẹp dòng HFY thương hiệu Airtac từ Đài Loan với Boresize từ 6 đến 32 cùng với những mã chi tiết như: HFY6, HFY10, HFY16, HFY20, HFY25, HFY32.