HLH20X20S | Xi lanh AirTac dòng HLH

HLH20X20S là xi lanh AirTac dòng HLH với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.

Danh mục: Từ khóa: