HLS16X10 20 30 40 50 75 100 125 | Xi lanh bàn trượt Airtac

Xi lanh bàn trượt Airtac HLS16X10 20 30 40 50 75 100 125  là Xi lanh khí nén dòng HLS16 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 125 cùng với những mã chi tiết như:

HLS16x10, HLS16x20, HLS16x30, HLS16x40, HLS16x50, HLS16x75, HLS16x100, HLS16x125