HLS8X10 20 30 40 50 75/S | Xi lanh bàn trượt Airtac

Xi lanh bàn trượt Airtac HLS8X10 20 30 40 50 75/S là Xi lanh khí nén dòng HLS8 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 75 cùng với những mã chi tiết như:

HLS8x10S, HLS8x20S, HLS8x30S, HLS8x40S, HLS8x50S, HLS8x75S