MI16X20SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI16X20SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 20mm.