PTB16X5SR | Xi lanh mini AirTac dòng PTB

PTB16X5SR là dòng xi lanh mini PTB với borsize 16 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: PTB16X5SR, PTB16X10SR, PTB16X15SR, PTB16X20SR.