SC50X100 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-100

SC50X100 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-100 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 100mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.