SC50X250 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-250

SC50X250 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-250 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 250mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.