SC50X300 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-300

SC50X300 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-300 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 300mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.