SC50X500 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-500

SC50X500 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-500 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 500mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.