SMC CM2KE25 CDM2KE25-250Z 275Z 300Z 325Z AZ FZ AFZ-W

SMC CM2KE25 CDM2KE25-250Z 275Z 300Z 325Z AZ FZ AFZ-W là xi lanh khí nén hãng SMC dòng CM2K và CDM2K với boresize 25 cùng với hành trình Stroke 250Z 275Z 300Z 325Z AZ FZ AFZ-W với những mã như: 

CM2KE25-250Z, CM2KE25-275Z, CM2KE25-300Z, CM2KE25-325Z, CDM2KE25-250Z, CDM2KE25-275Z, CDM2KE25-300Z, CDM2KE25-325Z, CM2KE25-250AZ, CM2KE25-275AZ, CM2KE25-300AZ, CM2KE25-325AZ, CDM2KE25-250AZ, CDM2KE25-275AZ, CDM2KE25-300AZ, CDM2KE25-325AZ.