SMC CQU CQUB32/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/75 / M / L

Xi lanh SMC CQU CQUB32/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/75 / M / L là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.