SMC CS2G125 CDS2G125-25 50 75 100 125 150 175 200 JK

SMC CS2G125 CDS2G125-25 50 75 100 125 150 175 200 JK là dòng xi lanh SMC với Boresize trục lớn với nhiều hành trình khác nhau