TCM25X100S | Xi lanh ba trục AirTac dòng TCM

TCM25X100S là dòng xi lanh ba trục TCM với borsize 25 hành trình 10 đến 250 cùng với những mã chi tiết như: TCM25X20S, TCM25X25S, TCM25X30S, TCM25X40S,TCM25X50S, TCM25X60S,TCM25X70S, TCM25X80S, TCM25X90S, TCM25X100S, TCM25X125S, TCM25X150S, TCM25X175S, TCM25X200S, TCM25X225S, TCM25X250S.