TCM6X10S | Xi lanh ba trục AirTac dòng TCM

TCM6X10S là dòng xi lanh ba trục TCM với borsize 6 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: TCM6X5S, TCM6X10S, TCM6X15S, TCM6X20S.