TN16X70S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN16X70S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 16mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  70mm với từ tính -S.