TN25X200S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN25X200S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 20mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  200mm với từ tính -S.