TN32X100S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN32X100S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 32mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  100mm với từ tính -S.