TN32X60S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN32X60S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 32mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  60mm với từ tính -S.