Van điện từ SMC SY3120/5120/7120-5LZD/GZD/DZD/DZ/01/02/C4/C6/C8/M5

Van điện từ SMC SY3120/5120/7120-5LZD/GZD/DZD/DZ/01/02/C4/C6/C8/M5 là loại van khí nén thuộc hãng SMC với dòng SY3120, SY5120 và SY7120 cùng với các mã chi tiết như:

SY3120-4LZD-01, SY5120-4LZD-01, SY7120-4LZD-02, SY3120-5LZE-C6, SY3120-5LZE-C4, SY3120-5LZD-C4, SY3120-5LZD-C6, SY5220-5LZD-01, SY5120-4LZD-01, SY5120-5LZD-01, SY5120-6LZD-01, SY5120-5LZD-C6, SY5120-5LZD-C8, SY5120-5GZD-01, SY5120-5LZE-01, SY5220-5LZD-01, SY5220-5LZE-01, SY5220-5LZ-01, SY5220-4LZD-01, SY5220-6LZD-01, SY5220-5LZD-C6 / C8, SY7120-5LZD-02, SY7120-4GD-02, SY7120-5GD-02, SY7120-6GD-02, SY7120-5LZ-02, SY7120-4LZD-02, SY7120-5LD-02, SY7120-6LZD-02, SY5120-5FU-C6-X268, SY5120-5FU-01-X268.