Van điện từ SMC VX2A4AA VVX214A04 VVXA211V-04-1

Van điện từ SMC VX2A4AA VVX214A04 VVXA211V-04-1 là dòng van điện từ mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.