Van khí nén SMC VHS20-02A VHS30-03A / 02A VHS40-04A / 30A

Van khí nén SMC VHS20-02A, VHS30-03A, VHS40-04A, VHS30-02A, VHS40-03A là dòng van khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.