Van tay smc VH200 201 202 210 212 211 240-02 N / F02-R van tay

Van tay smc VH200 201 202 210 212 211 240-02 N / F02-R van tay là loại van khí nén thuộc dòng VH của SMC với nhiều mã hàng như: VH210-02, VH211-02, VH212-02, VH250-02, VH251-02, VH252-02, VH200-02, VH201-02, VH202-02, VH240-02, VH241-02, VH242-02, VH220-02, VH221-02, VH222-02.