Van tiết lưu AS1002F-04A/06A/7A/10A/12A

Van tiết lưu AS1002F-04A/06A/7A/10A/12A là loại van mới điều chỉnh tốc độ khí nén nhanh gồm các mã như: AS1002F-04A, AS1002F-06A, AS2002F-04A, AS2002F-06A, AS2052F-06A, AS2052F-08A, AS1002F-04, AS1002F-06, AS2002F-04, AS2002F-06, AS2052F-06, AS2052F-08, AS3002F-10A, AS3002F-12A, AS2002F-07A.