VNB201A-15A SMC | Van khí nén DN15 Chính hãng SMC

VNB201A-15A SMC | Van khí nén DN15 là van khí nén mã VNB201A-15A mang thương hiệu SMC của Nhật Bản. Hiện sản phẩm đang có ở trong kho tại Xi Lanh Khí Nén