Xi lanh bàn trượt SMC MXQ6/8/12/16/25L – 10/20/30/40/50/75/ AS/AT

Xi lanh bàn trượt SMC MXQ6/8/12/16/25L – 10/20/30/40/50/75/ AS/AT là Xi lanh dòng MXQ hãng SMC với kích thước Bore Size 6, 8, 12, 16, 25 cùng với hành trình 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150.