Xi lanh dẫn hướng SMC CY1L40-100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-900-1000-H

Xi lanh dẫn hướng CY1L40-100H , CY1L40-150H, CY1L40-200H, CY1L40-250H, CY1L40-300H, CY1L40-350H, CY1L40-400H, CY1L40-450H, CY1L40-500H, CY1L40-600H, CY1L40-700H, CY1L40-800H, CY1L40-900H, CY1L40-1000H, CY1L40-100, CY1L40-150, CY1L40-200, CY1L40-250, CY1L40-300, CY1L40-350, CY1L40-400, CY1L40-450, CY1L40-500, CY1L40-600, CY1L40-700, CY1L40-800,CY1L40-900, CY1L40-1000 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.