Xi lanh dẫn hướng SMC CY1S6-50-100-150-200-Z

Xi lanh dẫn hướng SMC CY1S6-50z, CY1S6-100z, CY1S6-150z, CY1S6-200z, CY1S6-50, CY1S6-100, CY1S6-150, CY1S6-200,  là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.