Xi lanh khí nén Airtac SC32X25 | 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500

Xi lanh khí nén SC32X25 | 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 là xi lanh khí nén dòng SC mang thương hiệu Airtac của Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan. Với Boresize từ 32/40/50/63/80/100 cùng với hành trình ( stroke ) từ 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500.