Xi lanh SMC CM2K CDM2KB / L / F / G / C / D / U / T / E / V20 / 25/32/40-25/50/75

Xi lanh SMC CM2K CDM2KB / L / F / G / C / D / U / T / E / V20 / 25/32/40-25/50/75 là dòng xi lanh mang thương hieuẹ SMC, Nhật Bản.