Xi lanh SMC CQMB / CDQMB12-5 / 10/15/16/20 / 25/32/35/40/45/50/63/75/80

Xi lanh SMC CQMB / CDQMB12-5 / 10/15/16/20 / 25/32/35/40/45/50/63/75/80 là loại xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản