Xi lanh SMC CQS CDQSB20-5-10-15-20-25-30-35-40-50-45-DCMZ

Xi lanh SMC CDQSB20-5, CDQSB20-10, CDQSB20-15, CDQSB20-20, CDQSB20-25, CDQSB20-30, CDQSB20-35, CDQSB20-40, CDQSB20-45, CDQSB20-50, CDQSD20-50DCM, CDQSB20-20-XC8, CDQSB20-200DC là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.