Xi lanh SMC CS2C125-CDS2C125-600-650-700-750-800-850-900-JK

Xi lanh SMC CS2C125-600, CS2C125-650, CS2C125-700, CS2C125-750, CS2C125-800, CS2C125-850, CS2C125-900, CDS2C125-600, CDS2C125-650, CDS2C125-700, CDS2C125-750, CDS2C125-800, CDS2C125-850, CDS2C125-900 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.