Xi lanh SMC MBB MDBB32-225Z 250 275 300 350 400 450 500 Z

Xi lanh SMC MBB32-300Z, MBB32-400Z, MBB32-250Z, MBB32-450Z, MBB32-500Z, MBB32-350Z, MBB32-225Z, MDBB32-500, MDBB32-275Z, MBB32-275Z, MDBB32-400, MDBB32-300, MDBB32-450, MDBB32-250, MDBB32-350, MDBB32-225, MDBB32-275, MDBB32-300Z, MDBB32-400Z, MDBB32-225Z, MDBB32-350Z, MDBB32-250Z, MDBB32-450Z là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.