Airtac HFD12X10 HFD12X25 HFD12X50

Airtac HFD12X10 HFD12X25 HFD12X50 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 10 đến 50 cùng với những mã chi tiết như:

HFD12X10 HFD12X25 HFD12X50