AirTac HFK16M | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFK

AirTac HFK16M là xi lanh AirTac kẹp dòng HFK với Boreside 10mm của hãng AirTac Đài Loan. Xi lanh kẹp được ứng dụng rộng rãi khắp trong nhà máy với mục đích kẹp sản phẩm.

Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac mã HFK16M còn có các mã khác như: HFK10,HFK16, HFK20, HFK25, HFK32, HFK40, HFK10B, HFK10N, HFK10F, HFK10R, HFK16B, HFK16N, HFK16F, HFK16R, HFK20N, HFK20N, HFK20F, HFK20R, HFK25B, HFK25N, HFK25F, HFK25R, HFK32B.