Airtac HFT32X60S HFT32X80S HFT32X100S HFT32X150S

Airtac HFT32X60S HFT32X80S HFT32X100S HFT32X150S  là dòng xi lanh kẹp  HFD với hành trình 60 đến 150 cùng với những mã chi tiết như:

HFT32X60S HFT32X80S HFT32X100S HFT32X150S