Airtac HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32 HFTZ40

Airtac HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32 HFTZ40  là xi lanh kẹp dòng HFTZ hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 6 đến 40  cùng với những mã chi tiết như: 

HFTZ6 HFTZ10 HFTZ16 HFTZ20 HFTZ25 HFTZ32 HFTZ40