AirTac HLH10x5 10 15 20 25 30 40 50 S

AirTac HLH10x5 10 15 20 25 30 40 50 S là Xi lanh khí nén dòng HLH10 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 5 đến 50 cùng với những mã chi tiết như:

HLH10x5S, HLH10x10S, HLH10x15S, HLH10x20S, HLH10x25S, HLH10x30S, HLH10x40S, HLH10x50S