AirTac HLH16x5 10 15 20 25 30 40 50 60 S

AirTac HLH16x5 10 15 20 25 30 40 50 60 S  là Xi lanh khí nén dòng HLH16 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 5 đến 60 cùng với những mã chi tiết như:

HLH16x5S, HLH16x10S, HLH16x15S, HLH16x20S, HLH16x25S, HLH16x30S, HLH16x40S, HLH16x50S, HLH16x60S