AirTac HLQ16x10 20 30 40 50 75 100 125 S

AirTac HLQ16x10 20 30 40 50 75 100 125 S là Xi lanh khí nén dòng HLQ16 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 125 cùng với những mã chi tiết như:

HLQ16x10S, HLQ16x20S, HLQ16x30S, HLQ16x40S, HLQ16x50S, HLQ16x75S, HLQ16x100S, HLQ16x125S