AirTac HLQ8x10 20 30 40 50 75 S

AirTac HLQ8x10 20 30 40 50 75 S  là Xi lanh khí nén dòng HLQ8 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 75 cùng với những mã chi tiết như:

HLQ8x10S, HLQ8x20S, HLQ8x30S, HLQ8x40S, HLQ8x50S, HLQ8x75S