Airtac HRQ2 HRQ7 HRQ10 HRQ20 HRQ30 HRQ50 HRQ100-A

Airtac HRQ2 HRQ7 HRQ10 HRQ20 HRQ30 HRQ50 HRQ100-A là dòng xi lanh xoay của hãng Airtac với các mã.