AirTac MCKA/MCK40X25 50 75 100 125 150S

AirTac MCKA/MCK40X25 50 75 100 125 150S là dòng xi lanh tròn có kẹp ( phụ kiện kẹp ) ở đầu MCKA với Boresize 40 và hành trình từ 50 đến 150 với những mã chi tiết cùng phụ kiện khác nhau như:

MCK40X50S, MCK40X75S, MCK40X100S, MCK40X125S, MCK40X150S, MCK40X50SY, MCK40X75SY, MCK40X100SY, MCK40X125SY, MCK40X150SY