AirTac MCKA25X50 75 100 125 150-S-E-YW

AirTac MCKA25X50 75 100 125 150-S-E-YW là dòng xi lanh tròn có kẹp ( phụ kiện kẹp ) ở đầu MCKA với Boresize 25 và hành trình từ 50 đến 150 với những mã chi tiết cùng phụ kiện khác nhau như: 

MCKA25X50E, MCKA25X75E, MCKA25X100E, MCKA25X125E, MCKA25X150E, MCKA25X50SE, MCKA25X75SE, MCKA25X100SE, MCKA25X125SE, MCKA25X150SE, MCKA25X50EYW, MCKA25X75EYW, MCKA25X100EYW, MCKA25X125EYW, MCKA25X150EYW, MCKA25X50SEYW, MCKA25X75SEYW, MCKA25X100SEYW, MCKA25X125SEYW, MCKA25X150SEYW