AirTac MCKA63X50 75 100 125 150SY-E-Y/YW

AirTac MCKA63X50 75 100 125 150SY-E-Y/YW là dòng xi lanh tròn có kẹp ( phụ kiện kẹp ) ở đầu MCKA với Boresize 63 và hành trình từ 50 đến 150 với những mã chi tiết cùng phụ kiện khác nhau như:

MCK63X50SY, MCK63X75SY, MCK63X100SY, MCK63X125SY, MCK63X150SY, MCK63X50S, MCK63X75S, MCK63X100S, MCK63X125S, MCK63X150S