Airtac PBJ/PBD10X5 10 15 20 25 30 50 75S

Airtac PBJ/PBD10X5 10 15 20 25 30 50 75S là xi lanh tròn nhỏ dòng PBJ/PBD hãng AirTac với Boresize 10mm cùng các mã như:

PBJ16X10-10S, PBJ16X15-10S, PBJ16X20-10S, PBJ16X25-10S, PBJ16X30-20S, PBJ16X40-20S, PBJ16X50-30S, PBJ16X75-50S, PBJ16X80-50S, PBJ16X100-50S, PBJ16X125-50S, PBJ16X150-50S, PBJ10X20-10S