Airtac PSB4X5 PSB4X10 PSB4X15 PSB4X20 | Xi lanh Mini

Airtac PSB4X5 PSB4X10 PSB4X15 PSB4X20 là dòng xi lanh tròn nhỏ dòng PSB hãng AirTac với Boresize 4mm cùng các mã như: PSB4X5, PSB4X10, PSB4X15, PSB4X20